CAGE SGJ32 - GUIZHOU HONGHU MACHINERY FACTORY
CHINA

GUIZHOU HONGHU MACHINERY FACTORY

CAGE Code: SGJ32
XIAYUN PINGBA GUIZHOU PROVINCE CHINA
GAOFENGZHENPINGBAXIAN
PO BOX 102
ANSHUN
561100
CHINA

Telephone: 86-853-4875849
Fax: 86-853-4875661


GUIZHOU HONGHU MACHINERY FACTORY is an Active Manufacturer with the Cage Code SGJ32.

Additional Data For CAGE SGJ32

Status:A
Type:E