CAGE TC646 - SEVAL KOMUR VE NAKLIYE-ISMAYIL BOZTAS
TURKEY

SEVAL KOMUR VE NAKLIYE-ISMAYIL BOZTAS

CAGE Code: TC646
CUMHURIYET MAHALLESI. CUMHURIYET CADDE
SARIKAMIS/KARS
36000
TURKEY

Telephone: +90 474 4137777
Fax: +90 474 4137070


SEVAL KOMUR VE NAKLIYE-ISMAYIL BOZTAS is an Active .

Additional Data For CAGE TC646

Status:A